Hướng dẫn cách bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch

Hướng dẫn cách bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch

Muốn bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch và lao thẳng vào việc cày cấp và trải nghiệm nội dung endgame? Bạn sẽ cần một chút kiên nhẫn. Dù có cách bỏ qua chiến dịch, bạn vẫn phải vượt qua cả ba hầm ngục chính trong game, không phải nhiệm vụ dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn cách bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch

Chuẩn bị bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch:

 • Bỏ qua chiến dịch bằng cách hoàn thành ba hầm ngục: Lightless Arbor, Soulfire Bastion và Temporal Sanctum.
 • Mỗi hầm ngục cần một chìa khóa riêng, chỉ kiếm được trong nội dung endgame thông qua Monoliths of Fate.
 • Chìa khóa có thể rơi ngẫu nhiên từ quái, nhưng nhiều người chơi hoàn thành toàn bộ chiến dịch mà không thấy. Để đảm bảo bỏ qua được, bạn cần chơi hết chiến dịch và đánh bại một số boss Timeline trong Monoliths để kiếm chìa khóa.
 • Bạn cũng có thể cần lên cấp nhanh, nhờ sự trợ giúp của bạn bè cấp cao. Hầm ngục yêu cầu level tối thiểu 22, 45 và 55. Để cày cấp, hãy nhờ bạn dẫn bạn đi Monolith of Fate. Chỉ cần sống sót và theo sát dọn quái, bạn sẽ nhanh chóng đạt cấp phù hợp.

Tuyến đường bỏ qua chiến dịch:

Hướng dẫn cách bỏ qua chiến dịch trong Last Epoch

Lightless Arbor:

 • Sau khi có đủ chìa khóa, tạo nhân vật mới và chơi chiến dịch đến Hội đồng trong Ruined Era.
 • Đi về phía đông đến The Surface, sau đó đi lên phía bắc The Shrouded Ridge để tìm lối vào Lightless Arbor.
 • Hoàn thành hầm ngục, đánh bại boss cuối, bạn sẽ đến The Corrupted Lake. Tìm vết nứt thời gian ở đó để đến The Risen Lake trong Imperial Era.

Soulfire Bastion:

 • Từ The Risen Lake trong Imperial Era, đi lên phía bắc Felled Wood để tìm lối vào Soulfire Bastion.
 • Điều hướng hầm ngục, đổi khiên phù hợp cho đến khi đánh bại boss cuối.
 • Tiếp tục đi lên phía bắc đến The Soul Furnace, nơi bạn sẽ tìm thấy cổng đến Divine Era dẫn đến Kolheim Pass.

Temporal Sanctum:

 • Từ Kolheim Pass, tiếp tục chiến dịch đến Maj’Elka trong Imperial Era.
 • Từ Oracle’s Abode, đi về phía tây The Shining Cove để tìm vết nứt thời gian đến The Ruined Coast trong Ruined Era.
 • Đi về phía đông để vào Temporal Sanctum.
 • Sau khi hoàn thành hầm ngục và nhận phần thưởng, bạn sẽ được đưa đến The Radiant Dunes trong Divine Era, bỏ qua boss Lagon và trực tiếp đến chương 9. Đây là bước cuối cùng của quá trình bỏ qua chiến dịch.

Lưu ý

 • Giờ đây, bạn sẽ có tất cả ô Thần tượng và điểm nội tại thưởng như khi chơi hết chiến dịch, khiến phương pháp này hấp dẫn người chơi giàu kinh nghiệm.
 • Nếu mới chơi Last Epoch, nên trải nghiệm game theo cốt truyện trước. Cách này giúp bạn quen với nhịp độ và hiểu cơ chế quan trọng cho endgame.

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời