Làm thế nào để hợp nhất Masakado với Charge trong Persona 3 Reload

Làm thế nào để hợp nhất Masakado với Charge trong Persona 3 Reload

Yêu cầu cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ hợp nhất Persona của Elizabeth trong Persona 3 Reload là hợp nhất Masakado với Charge. Đây là cơ hội để bạn tạo ra một Persona mạnh mẽ với khả năng bổ trợ tuyệt vời cho bộ kỹ năng của nó.

Làm thế nào để hợp nhất Masakado với Charge trong Persona 3 Reload

Charge cho phép người chơi sử dụng một lượt để tăng sát thương cho đòn tấn công vật lý tiếp theo, tương tự như Concentrate cho phép tăng sát thương phép. Điều này rất hữu ích cho Masakado, bởi vì ở cấp 67, nó sở hữu một trong những chỉ số Sức mạnh cơ bản cao nhất trong Persona 3 Reload, chỉ thua Susano-o, Chi You, Asura và Lucifer.

Masakado cũng có bộ kỹ năng tuyệt vời, được tăng sức mạnh đáng kể với Charge. Theo mặc định, Masakado sở hữu Tempest Slash, Myriad Arrows và Magarudyne, nhưng nó có thể học thêm Debilitate, Crit Rate Amp, Arms Master và Unshaken Will. Thêm vào đó các thẻ kỹ năng yêu thích của bạn, bạn có thể biến nó thành một bậc thầy về sát thương vật lý, đặc biệt nếu hợp nhất nó với Charge.

Sau đây là cách hoàn thành Yêu cầu 98 của Elizabeth và tạo ra một Masakado trong Persona 3 Reload.

Cách hoàn thành Yêu cầu 98 của Elizabeth: Hợp nhất Masakado với Charge

Trước khi có thể hợp nhất Masakado, bạn cần hoàn thành Yêu cầu 87 của Elizabeth bằng cách mang cho cô ấy một Loki cấp 75 trở lên. Điều này sẽ cho bạn vật phẩm để tạo Masakado, nên đây là bước đầu tiên. Bạn cũng cần khả năng hợp nhất Persona cấp 79, đạt được bằng cách lên cấp hoặc nhờ sự hỗ trợ của một Arcana Chính trong Tartarus.

Làm thế nào để hợp nhất Masakado với Charge trong Persona 3 Reload

Công thức hợp nhất Masakado không cho phép nhiều tùy chỉnh. Persona samurai này là kết quả của hợp nhất bốn Persona, nên bạn chỉ cần những Persona này trong kho hoặc Compendium:

  • Zouchouten (14) (Cỗ Chiến)
  • Jikouten (29) (Sức Mạnh)
  • Koumokuten (52) (Cỗ Chiến)
  • Bishamonten (60) (Tháp)

Bạn có thể hợp nhất Masakado với Charge theo hai cách: tạo bình thường và thêm Charge thông qua Thẻ Kỹ Năng (có thể tìm thấy ở các tầng cao nhất của Tartarus) hoặc hợp nhất một Persona đã sở hữu khả năng này. Cách thứ hai thường thực hiện được sớm hơn, đặc biệt nếu bạn biết Persona nào cần hợp nhất. Mục tiêu là truyền Charge cho một trong những Persona cần thiết để tạo Masakado.

Ganesha, Siegfried và Kali đều có Charge và cùng cấp với Koumokuten và Bishamonten. Siegfried sở hữu sẵn Charge, trong khi những Persona khác cần học Charge trước khi truyền nó đi. Vì chúng có cấp gần bằng hai Persona cần thiết, việc hợp nhất chúng sẽ không quá khó khăn. Dưới đây là một số gợi ý kết hợp dựa trên bảng hợp nhất Persona của Game8:

  • Ganesha (Ngôi Sao) + Anubis hoặc Trumpeter (Phán Xét) = Bishamonten
  • Siegfried (Sức Mạnh) + Vasuki hoặc Hecatoncheires (Thòng Lọng) = Koumokuten
  • Kali (Sức Mạnh) + Orthrus hoặc Vasuki (Thòng Lọng) = Koumokuten

Một khi bạn có một trong những thành phần của Masakado sở hữu Charge, bạn chỉ cần hợp nhất Persona samurai và truyền khả năng cho nó, sau đó trình bày nó cho Elizabeth. Hãy tận hưởng sức mạnh mới được tìm thấy của bạn!

Chia sẻ:

TRÒ CHƠI TRONG BÀI VIẾT

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời