Blizzard: Không chỉ có phần loot được điều chỉnh trong Diablo 4 mùa 4 mà còn có nhiều phần khác

Blizzard: Không chỉ có phần loot được điều chỉnh trong Diablo 4 mùa 4 mà còn có nhiều phần khác

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ, Blizzard đang thực hiện những thay đổi cơ bản và toàn diện đối với hệ thống vật phẩm trong Diablo 4. Tôi sẽ không đi sâu vào từng thay đổi nhỏ nhặt ở đây vì có quá nhiều thứ để liệt kê, nhưng Blizzard cho biết mục tiêu rộng lớn là ưu tiên “chất lượng hơn số lượng” và giúp bạn “hoàn thành bản build nhanh hơn.” Mặc dù mùa 4 sẽ bổ sung một số nội dung theo mùa, phần lớn bản cập nhật sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhân vật vĩnh cửu của bạn, vì vậy đây có thể là thời điểm thích hợp để thử nghiệm một số bản build cũ của bạn.

Blizzard: Không chỉ có phần loot được điều chỉnh trong Diablo 4 mùa 4 mà còn có nhiều phần khác

Để hiểu quy mô của sự thay đổi về chiến lợi phẩm này, chỉ cần lưu ý rằng Blizzard cảm thấy cần thiết phải mở realm thử nghiệm công khai đầu tiên của Diablo 4 để cho mọi người dùng thử các thay đổi trước khi chúng được thêm vào trò chơi đầy đủ. Mặc dù vậy, nhà sản xuất chính Tim Ismay gần đây đã nói với GamesRadar+ rằng Blizzard có khả năng sẽ giới thiệu thêm các cải tiến hệ thống có quy mô tương tự.

Blizzard: Không chỉ có phần loot được điều chỉnh trong Diablo 4 mùa 4 mà còn có nhiều phần khác

Ông ấy nói: “Chúng tôi chắc chắn đang tích cực thảo luận, nếu không muốn nói là trực tiếp thực hiện, các hệ thống bổ sung mà chúng tôi muốn thêm vào trò chơi trong tương lai, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ biến nó thành một trải nghiệm mạnh mẽ hơn, tương tự như những gì chúng tôi đã làm cho Mùa 4 với hệ thống vật phẩm.” “Chúng tôi rất sẵn sàng xem xét lại các phần khác của trò chơi theo cùng một cách.”

Ismay không đi vào chi tiết thêm về những gì đang được thảo luận nội bộ, nhưng hệ thống vật phẩm là một trong những điểm yếu chính của cộng đồng bên cạnh các vấn đề như hệ thống trang bị, thiết kế hầm ngục và thiếu nội dung endgame. Chỉ có thời gian mới trả lời được thành phần nào sẽ được cải tiến tiếp theo.

Chia sẻ:

Nhận xét

Hãy vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đừng toxic. Báo cáo hành vi xấu tại. Liên hệ

Trả lời